Kestävällä kehityksellä on tärkeä rooli teollisessa maailmassa. Kaikkien huolenaihe on löytää tapoja luoda ympäristöä vähemmän kuormittavia prosesseja ja palveluita. Siksi erityisesti logistiikassa on löydettävä tapa toimia käyttämällä vähemmän energiaa ja luonnonvaroja. Miten organisaatiot voivat luoda ympäristölle vähemmän haitallisia, taloudellisesti tehokkaita, työntekijöille ja asiakkaille turvallisia prosesseja? On olemassa erilaisia menetelmiä ja tekniikoita alkaen niin pienestä kuin valon käytöstä aina reitin suunnitteluun ja kuormituksen optimointiin. On monia tapoja, joilla organisaatiot voivat osallistua kestävämpään tulevaisuuteen.

Yksi organisaation päätavoitteista on toiminnan ja prosessien jatkuva kehittäminen ympäristön kestävyyden parantamiseksi. Alta löydät kuinka me Hacklin Logisticissa huomioidaan kestävän kehityksen ja ekologisen kestävyyden periaatteita jokapäiväisessä toiminnassamme.

Laatu

Hacklin Logistics tarjoaa asiakkailleen korkealaatuisia palveluita ja on sitoutunut noudattamaan kestävän kehityksen ja ekologisen kestävyyden tavoitteita.

Meillä on Inspectan myöntämät ISO:9001, ISO:14001 ja ISO:45001 laatusertifikaatit.

Terveys ja turvallisuus

Hacklin Logistics on sitoutunut huolehtimaan työntekijöidensä terveydestä ja turvallisuudesta. Laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikkamme auditoi Inspecta.

Henkilökuntamme koulutetaan säännöllisesti, jotta he pystyvät suorittamaan työtehtävänsä turvallisesti. Hacklin Logisticsin johto pitää huolen, että kaikissa prosesseissa huomioidaan QHSE-näkökohdat työntekijöidemme riskien tunnistamiseksi ja minimoimiseksi.

QHSES on osa kaikkia prosessejamme, jotta voimme saavuttaa aina korkeatasoisen asiakaspalvelutason. Koska olemme ei-omaisuuspohjainen toimittaja, jolla on rajoitetusti omaa kalustoa, auditoimme kumppaneitamme säännöllisesti emmekä tee kompromisseja terveyteen, turvallisuuteen, turvallisuuteen tai ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa.

Ympäristö

Ympäristö on olennainen osa vastuullisuustyötämme. Ympäristövastuuseemme kuuluu ympäristöstä huolehtiminen päivittäisessä työssämme seuraavasti:

  • Turvallisten prosessien, teknologioiden ja palveluiden kehittäminen ja hallinta.
  • Parannettu prosessien tehokkuus.
  • Vähennämme energian ja kemikaalien kulutusta.
  • Vähennämme painetun paperin käyttöä ja tuemme kierrätyksen lisäämistä.
  • Minimoimme ruokahävikkiä.
  • Suunnittelemme matkat huolellisesti käyttämällä mahdollisimman ympäristöystävällisiä menetelmiä aina kun mahdollista.
  • Vähennämme kestävän kehityksen riskejä toimitusketjussa.
  • Noudatamme ympäristölakeja ja -määräyksiä.

Lisätietoja tarvittaessa:

Ulla Mäkinen - Hacklin Logisitcs - huolintapalvelut

Ulla Mäkinen

Quality Manager